100% Bio

sello europeo

Etiqueta Europea

Assegura la traçabilitat dels productes ecològics dins de la Unió Europea.

ecocert

Ecocert

Organisme de certificació per a un desenvolupament sostenible. Certifica l'agricultura ecològica, cosmètica orgànica, ecològica, productes de neteja ecològics tèxtil, productes de comerç just, etc.

Tots els productes ecològics han de portar els segells com s'ha definit anteriorment. La gran majoria presenten en el seu embalatge, una altra sèrie de segells segons el país d'origen, etc..

L'etiquetatge dels productes garanteix que el producte respecta l'estricta normativa de la UE per a la producció de productes ecològics.